RSS Публикации | RSS Коментари | Facebook | Twitter |
Регистрация | Вход
Спортният глас на България

ЦСКА приключва в понеделник

Публикувано в: Футбол България, ЦСКА
10:59, 25 апр 2015, Автор: , Преглеждания:113

ЦСКА

ЦСКА ще обяви в поне­делник бъдещето си, като до този момент се очаква отговор на писмото дали ще може да остане в елита под управлението на син­дик, както „24 часа“ вече писа.

Подобен период имаше в историята на „Ливърпул“ и „Олимпиакос“. През това време ще се установят истинските задължения, които вече са над 26 милиона лева и ще се направи оздрави­телна програма. По прин­цип подобно нещо се из­ползва, когато едно дру­жество е застрашено от фалит.

При отрицателен отго­вор ще се обяви фалит и създаването на ново дру­жество. Вече са проведе­ни разговори с отбор от „Б“ група, който да се пререгистрира като ЦСКА и да заяви за дома­кинските си мачове ста­дион „Българска армия“. Тимът е свързан с едни от акционерите на „черве­ните“, но в момента е за­страшен от изпадане.

Така ще се съкрати до­ста времето, ако се започ­не от окръжната група.

Вчера вече официално бе съобщено, че Петър Манджуков и Юлиян Инджов са се оттеглили от клуба, както се и очаква­ше. Мажоритарният пакет от акции преминава в ръцете на „Финансово маркетингова компания“ ООД, която е собстве­ност на Ивайло Манджу­ков и Милко Георгиев. Георгиев бе един от пред­ставителите на феновете, които действаха като пълномощници на акцио­нерите.

В официалното съоб­щение се твърди, че все пак се търси вариант за намиране на нов собстве­ник, който да остави „чер­вените“ в професионал­ния футбол. Отборите от втора дивизия обаче също се водят такива.

В същото време се пога­сиха още един куп задъл­жения от миналото, за да може да се намери инве­ститор.

Продължават срещи с бизнесмени, които са близки до идеята, но два­мата нови собственици са ударили на камък при по­вечето от тях. Други били готови да помогнат, но със суми, колкото е запла­тата на един футболист от селекцията на Стойчо Младенов в момента. При положение че няма инвеститор, остава въпросът кой ще се наеме да направи новото друже­ство и да финансира учас­тието му в която и да е от групите в България.

Със сигурност ще се на­мерят още доста мера­клии да вземат марката ЦСКА, която до 2 години може да им донесе съвсем сериозни приходи. Вероятно ще се прибег­не и до пререгистриране на школата на клуба, коя­то също би трябвало да изчезне, ако бъде обявен фалит.

Оставете коментар

Автор

24 часа

Подобни публикации